Quy định mới về lãi suất rút tiền gửi trước hạn tại ngân hàng từ ngày 1/8

Từ ngày 1/8, lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thỏa thuận phù hợp với các quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-NHNN.