Từ 1/10, xe ô tô hết hạn bảo hiểm có được đăng kiểm không?

Từ 1/10, người làm thủ tục đăng kiểm xe ô tô không phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cho trung tâm đăng kiểm.