Cách khắc phục Google bị lỗi không chạy được trên điện thoại

Khi bạn đang sử dụng trình duyệt Google Chrome và đột nhiên bị đóng mà không biết khắc phục ra sao, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xử lý.