Diễn viên gạo cội Hong Kong phản đối bị chỉnh ảnh

Diễn viên gạo cội Hong Kong Uông Minh Thuyên nói không muốn bị chỉnh ảnh quá đà, khiến bà thiếu tự nhiên.