Quyền Linh khóc nhớ tuổi thơ cơ cực

Diễn viên Quyền Linh kể không gặp cha từ nhỏ, cùng mẹ chăm lo bốn em trưởng thành ở vùng quê nghèo Tiền Giang.