Xiaomi TV ES Pro ra mắt: 3 kích thước mới, 120Hz, giá từ 488 USD

  Xiaomi sẽ phát hành thêm 3 phiên bản 55 inch, 65 inch và 75 inch dành cho TV ES Pro thay vì chỉ có 1 bản 86 inch như đầu năm.