“Hành Trình Yêu Thương và Hy Vọng”: Lan tỏa yêu thương và hy vọng đến với những hoàn cảnh khó khăn

Nhân ngày 8.3 sắp đến, Công ty TNHH truyền thông và giải trí 78WIN tổ chức chương trình “Hành Trình Yêu Thương và Hy Vọng” nhằm chia sẻ với những những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.