Hà Tĩnh: Đưa 11 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về với đất mẹ

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.