Tạm dừng hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau

Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được kiểm soát, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tạm dừng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.