Băng nhóm ransomware Akira đã xâm nhập hơn 250 tổ chức và thu về 42 triệu USD

Theo cố vấn chung của FBI, CISA, Trung tâm tội phạm mạng châu Âu (EC3) của Europol và Trung tâm an ninh mạng quốc gia Hà Lan, những kẻ đứng sau ransomware Akira đã xâm nhập vào mạng của hơn 250 tổ chức và thu về khoảng 42 triệu USD tiền chuộc.