Đại học học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi chương trình Ready for Next

Chương trình với nhiều nội dung từ học thuật, diễn đàn trao đổi, hub kết nối cộng đồng đến các hoạt động sáng tạo, truyền cảm hứng nghệ thuật được diễn ra từ ngày 4 - 11/12/2022 tới đây.