Có phương án dự phòng và sẵn sàng phục hồi nhanh khi mã hóa dữ liệu

Ngày 13/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý II/2024, trực tuyến với các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ, ngành.