Hướng dẫn cách xóa dữ liệu vị trí trên TikTok

Bạn đang dùng TikTok và cho phép ứng dụng sử dụng vị trí trên điện thoại thì tất cả những dữ liệu đó sẽ được lưu lại trên ứng dụng.