NVIDIA ra mắt "ChatGPT" nhưng không cần kết nối Internet, chạy trực tiếp trên GPU RTX

Ứng dụng "Chat with RTX" hoạt động như ChatGPT nhưng hoàn toàn dựa trên sức mạnh của GPU NVIDIA RTX.