ChatGPT được tích hợp vào iOS 18: Sử dụng GPT-4o hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ đăng nhập tài khoản ChatGPT trả phí

12/06/2024 17:20

Apple xác nhận mối quan hệ hợp tác với OpenAI nhằm tăng cường khả năng xử lý AI của iPhone.

Mặc dù "Apple Intelligence" là nền tảng cốt lõi cho các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới trong iOS 18, Apple bất ngờ cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản OpenAI và sử dụng các mô hình ChatGPT bên cạnh đó.

Sau khi kết nối, người dùng có thể lựa chọn ChatGPT làm mô hình mặc định để sử dụng trong Siri, các công cụ viết thông minh mới và nhiều tính năng khác trên iOS 18, iPadOS 18 và macOS Sequoia. 

ChatGPT mở rộng chức năng của "Apple Intelligence" được tích hợp sẵn trong hệ điều hành. Ví dụ, nếu bạn hỏi Siri một câu hỏi mà nó không thể trả lời, Siri có thể chuyển sang ChatGPT để xử lý yêu cầu đó.

ChatGPT được tích hợp vào iOS 18: Sử dụng GPT-4o hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ đăng nhập tài khoản ChatGPT trả phí- Ảnh 1.

ChatGPT được tích hợp vào iOS 18: Sử dụng GPT-4o hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ đăng nhập tài khoản ChatGPT trả phí- Ảnh 2.

ChatGPT được tích hợp vào iOS 18: Sử dụng GPT-4o hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ đăng nhập tài khoản ChatGPT trả phí- Ảnh 3.

ChatGPT được tích hợp vào iOS 18: Sử dụng GPT-4o hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ đăng nhập tài khoản ChatGPT trả phí- Ảnh 4.

Người dùng có thể tận dụng hạn mức miễn phí thông thường cho việc sử dụng ChatGPT hoặc kết nối các gói thuê bao trả phí để sử dụng các lợi ích của ChatGPT Plus.

Apple cũng cho biết đang hợp tác với các nhà sản xuất mô hình AI khác để cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn trong tương lai. Do đó, mặc dù ChatGPT của OpenAI sẽ là lựa chọn duy nhất khi ra mắt, người dùng có thể mong đợi các mô hình khác như Google Gemini được cung cấp trong tương lai.