ChatGPT có thể âm thầm "theo dõi" người dùng 24/24 nếu không tắt tính năng này

06/06/2024 21:52

Đúng vậy, ChatGPT có thể đang âm thầm hoạt động trên điện thoại của bạn.

Theo Mashable, chế độ Voice Mode trên ứng dụng di động ChatGPT có khả năng tự động chạy nền ngay cả khi người dùng đã đóng ứng dụng. Nhưng giờ đây đã có cách để vô hiệu hóa nó.

OpenAI đã lặng lẽ triển khai một tính năng bảo mật mới cho ứng dụng ChatGPT trên Android và iOS, cho phép người dùng vô hiệu hóa "Cuộc trò chuyện nền" (Background Conversations). Người dùng Reddit (theo BGR) phát hiện cài đặt này vào thứ Hai vừa qua.

Dựa trên mô tả về chức năng của chế độ Voice Mode trên ChatGPT, những người quan tâm đến quyền riêng tư rất có thể sẽ tắt tính năng này ngay lập tức.

"Cuộc trò chuyện nền giữ cho cuộc trò chuyện với ChatGPT tiếp tục diễn ra khi sử dụng các ứng dụng khác hoặc khi màn hình tắt. "Điều này có thể hiểu rằng ChatGPT có thể "nghe" hoặc "theo dõi" hành vi sử dụng điện thoại của bạn 24/24.

Trên Iphone, khi chế độ này được bật, đoạn chat sẽ tiếp tục được thực hiện ngay cả khi màn hình đã tắt và mọi câu trả lời của ChatGPT sẽ được hiện lên dưới dạng thông báo trên màn hình khóa của điện thoại. Nếu tắt tính năng chạy nền này đi thì đoạn hội thoại sẽ dừng ngay khi bạn thoát khỏi ứng dụng. Trên một số thiết bị di động mới update, tính năng này mặc định không được bật.

Chưa rõ liệu phần "khi màn hình của bạn tắt" trong mô tả về chức năng trên ứng dụng có ám chỉ khả năng nghe thụ động nào đó, như trường hợp với các trợ lý giọng nói ảo khác hay chỉ như các ứng dụng khác chạy nền trong khi bạn không sử dụng điện thoại hay không. OpenAI không đưa ra câu trả lời đối với yêu cầu làm rõ của Mashable.

Cách tắt Cuộc trò chuyện trong nền trên ứng dụng ChatGPT

Một số người dùng Reddit đã nhận thấy tính năng này xuất hiện trong cài đặt ChatGPT trên Android và iOS, nhưng không phải tất cả người dùng đều được cập nhật tính năng bảo mật mới này. Nếu bạn có cài đặt này, nó sẽ xuất hiện trong phần Cài đặt tài khoản dưới Voice Mode. Để vô hiệu hóa tính năng, chỉ cần chạm vào mục "Background Conversations" để tắt.

ChatGPT có thể âm thầm