Bộ Công an: Cách nhận biết và phòng tránh lừa đảo phát tán SMS Brandname giả mạo

Bộ Công an đã chỉ cách nhận biết, phòng tránh lừa đảo phát tán SMS Brandname giả mạo được thực hiện qua các trạm phát sóng BTS, nhằm chiếm đoạt tài sản.