Đến giờ vẫn chưa cập nhật VssID sẽ mất đi tiện ích sau

Ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID được phát triển nhằm minh bạch các thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT).