Quảng Nam, Quảng Ngãi phải chuẩn bị mọi kịch bản cho bão Noru

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Lê Minh Hoan trong buổi kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó bão Noru trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.