Quốc hội bầu nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban; phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng mới

Trong ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 5 (22/5), Quốc hội sẽ bầu nhân sự Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách; xem xét phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.