Sao Việt động viên Hari Won vượt qua bệnh tật

Đại Nghĩa, Lê Giang, Hồng Ngọc cùng nhiều nghệ sĩ gửi lời động viên Hari Won khi hay tin cô mắc bệnh gây liệt mặt trái.