Xử lý kiến nghị giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính sẽ xử lý kiến nghị của THACO về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.