Mã độc tiềm ẩn trong tin nhắn iPhone

Tin nhắn trên iMessage có thể mang phần mềm độc hại, tấn công và giành quyền điều khiển iPhone chạy iOS 15.7 trở xuống.