AI được dự báo giúp ngành di động phục hồi

Báo cáo từ các hãng nghiên cứu thị trường cho thấy xu hướng “AI hóa” thiết bị thông minh đang tăng trưởng nhanh chóng.