Lý do Google chưa có smartphone gập dạng vỏ sò

Phiên bản điện thoại gập dạng vỏ sò của Pixel Fold đã bị Google huỷ bỏ vào phút chót do không đạt yêu cầu chất lượng.