Đừng xóa ảnh khi iPhone hết dung lượng nữa

Người dùng có nhiều cách để giải phóng dung lượng trên iPhone thay vì xóa ảnh hay ứng dụng.