Hơn một triệu thuê bao di động bị khóa đêm qua

Trong 1,67 triệu thuê bao bị khóa liên lạc một chiều, khoảng 1,2 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa thông tin và bị khóa cả 2 chiều nghe gọi.