Điểm nhấn thiết kế mới của iPhone, Apple Watch

iPad Pro M4 có thể khởi đầu thế hệ thiết bị siêu mỏng của Apple, bao gồm iPhone, MacBook Pro và Apple Watch.