'Dữ liệu hệ thống' làm đầy bộ nhớ iPhone là gì?

Phần dữ liệu khác trên iPhone có thể chiếm từ vài đến hàng chục GB, dù người dùng không biết chúng lưu nội dung gì.