Cách chụp toàn trang web trên iPhone

Thay vì chụp riêng lẻ, tính năng có sẵn trên iPhone cho phép chụp toàn bộ trang web thành một bức ảnh.