Người dùng sắp điều khiển iPhone được bằng mắt

Những tính năng vừa được Apple công bố chủ yếu phục vụ người khuyết tật, nhưng vẫn hữu ích với đa số khách hàng bình thường.