Bạn nên cân nhắc nếu muốn mua iPhone 14 vào lúc này

Một số thiết bị của Apple đang không đáng mua do sắp có bản nâng cấp, thế hệ cũ nhiều khả năng được giảm giá.