Bạn đã tốn rất nhiều giờ vuốt màn hình iPhone sai cách

Người dùng có thể trở lại phần đầu của một trang web bất kỳ trên iPhone chỉ bằng một cú chạm, thay vì phải kéo từ cuối lên.