Phân loại rác tại nguồn ở Hà Nội: Cần tổ chức thực hiện đồng bộ

Theo các chuyên gia, vấn nạn rác thải đã, đang và sẽ trở nên nghiêm trọng nếu Hà Nội không sớm phân loại, xử lý rác thải một cách khoa học hơn.