Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương

14/02/2023 21:02

Chiều 13/2, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có ông Trần Đức Long, Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các Hội; Hội Luật gia cấp huyện, thành phố và các Chi hội Luật gia trực thuộc.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Ông Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Luật gia các cấp tỉnh Lâm Đồng đạt được trong năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Trung ương Hội để Hội Luật gia các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đồng thời, đề nghị Hội Luật gia các cấp thực hiện tốt công tác nhân sự để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2028; tham gia sâu hơn công tác cải cách tư pháp và công tác cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để Hội Luật gia thật sự là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp phát huy vai trò của mình góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, xây dựng nền khoa học, pháp lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa  Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 2).

Ông Trần Đức Long, Uỷ viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, ông Trần Đức Long đề nghị các đơn vị triển khai chương trình hoạt động và thực hiện nghị quyết Trung ương VI của Đảng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và thực hiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 3).

Ông Nguyễn Đức Hưng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc.

Trong năm 2022, các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Luật gia tỉnh, các Hội huyện, thành phố, các Chi hội trực thuộc được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, gắn thực hiện nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, giám sát và phản biện xã hội được thực hiện tích cực, trách nhiệm và hiệu quả.

Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tham gia góp ý 18 dự thảo luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp năm 2022; góp ý kiến, thẩm định, rà soát, kiểm tra dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn gửi đến, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định, văn bản khác của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương với trên 300 văn bản các loại.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 4).

Đại biểu tham luận đến từ Chi hội Công an tỉnh Lâm Đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các Hội huyện, thành phố, các Chi hội trực thuộc chủ động triển khai theo đúng kế hoạch. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, đảm bảo phù hợp thực tế với trên 2.000 buổi và khoảng 250 ngàn lượt người tham dự, trên 300 ngàn các ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay… được tuyên truyền đến địa phương, cơ sở.

Hoạt động phối hợp tham gia hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật được chú trọng, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung, giữ vững ổn định, an ninh trật tự, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện ở địa phương, cơ sở.

Trong năm, Hội Luật gia tỉnh và các cấp Hội đã tham gia nhiều đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH và HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, giám sát nhiều nội dung quan trọng về việc thực hiện các chính sách, pháp luật tại địa phương, có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và qua các kiến nghị của cử tri.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 5).

Đại biểu Cục Thi hành án phát biểu tham luận .

Công tác phát triển hội viên mới được Hội Luật gia các cấp quan tâm, năm 2022 kết nạp mới 82 hội viên, đến nay tổng số hội viên toàn tỉnh 2.898 người.

Về tổ chức Hội có 17 Chi hội trực thuộc tỉnh Hội; 12/12 Hội Luật gia huyện, thành phố; 113/147 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn; 76 Chi hội các cơ quan thuộc cấp huyện.

Hiện nay, các huyện, thành phố, các Chi hội trực thuộc đang tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ luật gia ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 6).

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo Hội huyện, thành phố, các Chi hội trực thuộc chủ động và phối hợp cùng chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tư vấn, giải thích, hướng dẫn pháp luật cho người dân khi có nhu cầu.

Tăng cường và chủ động trong công tác giám sát của Hội theo chức năng, nhiệm vụ; tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp ở địa phương…

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 7).

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Từ những kết quả đạt được cũng như vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, Hội Luật gia tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Trong đó, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Hội Luật gia các cấp và vai trò, trách nhiệm của đội ngũ luật gia trong tham gia xây dựng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của cấp ủy, chính quyền các cấp; thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn, các Sở, ngành soạn thảo đảm bảo yêu cầu, chất lượng công tác ban hành văn bản của HĐND và UBND; tham gia góp ý các dự thảo Nghị quyết phục vụ các kỳ họp HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và góp ý các dự án Luật theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận chia sẻ về thực trạng và giải pháp công tác tư vấn pháp luật; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở  cơ sở; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 8).

Dịp này, 8 tập thể và 14 cá nhân được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng cũng thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024 – 2029). Theo đó, Đại hội đại biểu lần thứ VIII Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng dự kiến được tổ chức trong 2 ngày vào Quý III năm 2024 tại Tp. Đà Lạt.

Những hình ảnh Người Đưa Tin ghi lại tại Hội nghị:

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 9).
Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 10).
Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 11).
Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 12).
Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 13).
Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 14).
Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 15).
Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Hình 16).