Không bỏ rơi ai trong đại dịch

TP Đà Nẵng đã chi hơn 790 tỉ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân trong thời gian bị ảnh hưởng do dịch Covid-19