Tính năng ẩn trên iOS 15 giúp bạn sử dụng iPhone tốt hơn

Một trong những tính năng cơ bản trên máy tính và iPad đã được mang lên iOS 15, giúp người dùng sao chép nội dung bằng thao tác kéo thả.