Vấn đề đầu tiên trên iPhone 13 Pro và Pro Max

Ngay sau thông tin về việc dòng iPhone 13 Pro gặp vấn đề với màn hình 120 Hz, phía Apple đã lên tiếng giải thích nguyên nhân.