Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản biên giới Việt - Lào

07/12/2022 12:07

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững là nội dung hết sức quan trọng, được hai nước quan tâm, thúc đẩy.

Sáng 6/12, tại Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam - Lào đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đồng hội nghị. Cùng tham dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương của hai nước; gần 200 trưởng bản tiêu biểu đến từ 10 tỉnh biên giới Việt Nam và 10 tỉnh biên giới Lào.

Chính sách - Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản biên giới Việt - Lào

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Trong nhiều năm qua, bằng những việc làm cụ thể, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín tại các bản làng biên giới đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn sự bình yên nơi biên cương, góp phần bảo đảm an ninh khu vực biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, hội nghị cũng là dịp để ghi nhận và động viên các trưởng bản tiếp tục đóng góp cho công tác biên giới, quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước.

Hai Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các điều ước, thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là nội dung của 2 văn kiện pháp lý về biên giới bao gồm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quyết định đến hiệu quả của công tác biên giới giữa hai nước.

Vì vậy, thông qua hội nghị này, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các trưởng bản tiêu biểu của hai nước đã có thêm các thông tin quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước liên quan đến biên giới lãnh thổ, cũng như chủ trương nhất quán trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chính sách - Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản biên giới Việt - Lào (Hình 2).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong lịch sử ngoại giao quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào cao đẹp, trong sáng như mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Khu vực biên giới Việt Nam - Lào có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với an ninh, quốc phòng và kinh tế - xã hội của hai nước. Việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững là nội dung hết sức quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước quan tâm, thúc đẩy.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vai trò của người dân sinh sống ở khu vực biên giới là hết sức quan trọng. Thực tiễn đã cho thấy, chính những người dân ở khu vực biên giới, với ý thức, trách nhiệm và truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, đang từng ngày, từng giờ góp phần củng cố, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa hai nước chúng ta.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, việc cập nhật tình hình biên giới, nghiên cứu, nắm vững nội dung các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào là rất quan trọng, có tính quyết định tới hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Chính sách - Phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản biên giới Việt - Lào (Hình 3).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith phát biểu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cũng nhấn mạnh, trong công tác biên giới, nhiệm vụ quan trọng là cùng bảo vệ đường biên giới vững mạnh, ổn định, là biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển, cuộc sống của nhân dân sống dọc hai phía biên giới hai nước sinh động, ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng.

Quan trọng nhất vẫn là làm sao cho nhân dân sống dọc hai bên biên giới hiểu về quy định, quy chế liên quan tới biên giới mới ngăn chặn được hết những vấn đề tiêu cực xảy ra tại biên giới.

Do vậy, cần tập trung nghiên cứu, quan tâm xây dựng pháp lý về biên giới thật rõ ràng và mọi người cần quan tâm trong công tác thực hiện quy định pháp luật của hai nước cũng như quy định của cả hai bên trong việc công nhận lẫn nhau.

Tại hội nghị, đại biểu hai nước đã trình bày các tham luận, qua đó, tập trung đánh giá, phân tích, tiếp tục thông tin làm rõ hơn tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như các cấp chính quyền và người dân hai nước; các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự vùng biên giới Việt Nam - Lào; các quy định về vấn đề hộ tịch, quốc tịch của cư dân ở vùng biên giới Việt Nam - Lào; thủ tục hoạt động giao lưu, qua lại biên giới của người dân hai bên; những kết quả của mô hình kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Các đại biểu cũng thống nhất khẳng định, vấn đề biên giới Việt Nam - Lào đã được hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm từ rất sớm và cùng nhau giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế.

Trong giai đoạn hiện nay, khi đã hoàn thành việc xác lập đường biên giới chung, cần tập trung vào công tác quản lý và hợp tác phát triển khu vực biên giới, trong đó, khẳng định vai trò quan trọng của các địa phương, các cán bộ, nhân dân hai bên biên giới.