Cảnh sát tung quân tìm thấy thiếu nữ "mất liên lạc" đột ngột

O. ra khỏi nhà không rõ tung tích, gia đình cố gắng tìm kiếm nhưng không liên lạc được, cảnh sát vào cuộc đã tìm thấy thiếu nữ cùng bạn.