Lưu Tuyết Hoa: Đời như vở kịch

Khi Lưu Tuyết Hoa mang thai, bạn trai - tài tử Lưu Đức Khải - có người yêu khác, hủy hôn với cô.