Tp.HCM: Doanh nghiệp được giảm đóng BHTN hơn 2.180 tỷ đồng

03/10/2022 16:03

Từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022, các đơn vị sử dụng lao động tại Tp.HCM được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 2.180 tỷ đồng.

Ngày 1/10, Bảo hiểm xã hội Tp.HCM cho biết, thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP “Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp”, từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022, các đơn vị sử dụng lao động tại Tp.HCM đã được cơ quan này giảm đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với tổng số tiền hơn 2.180 tỷ đồng.

Trong đó, từ tháng 10/2021 đến tháng hết tháng 12/2021, người sử dụng lao động trên địa bàn Tp.HCM được giảm đóng 558 tỷ đồng. Từ tháng 1/2022 đến hết tháng 9/2022 số tiền được giảm đóng là hơn 1.622 tỷ đồng. Tổng cộng người sử dụng lao động được giảm đóng hơn 2.180 tỷ đồng. Tổng số đơn vị được giảm đóng là hơn 82.000 với trên 1,7 triệu người lao động đang tham gia BHTN.

Tại khoản 2, mục II, của Nghị quyết 116/NQ-CP, quy định người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021 được giảm mức đóng vào Quỹ BHTN từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Việc giảm mức đóng BHTN cho người sử dụng lao động là để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các hoạt động kinh tế đã diễn ra bình thường, mức đóng BHTN từ ngày 1/10/2022 quay lại như trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đủ để chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Như vậy, từ ngày 1/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng BHTN. Mức đóng, BHTN sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Minh Hoa (t/h theo Người Lao Động, Lao Động)