iPad giá rẻ có thể ra mắt cùng iPhone 13

Thế hệ iPad thứ 9 có mức giá hợp lý dành cho sinh viên và người dùng mới có thể được giới thiệu trong sự kiện ra mắt iPhone 13.