Lưu Tuyết Hoa 'Dòng sông ly biệt' sống cô độc sau biến cố chồng qua đời vì ngã lầu

Nhiều năm sau khi chồng qua đời, Lưu Tuyết Hoa vẫn sống một mình, ít giao du bên ngoài. Bà có ý định chuyển vào viện dưỡng lão sống để được chăm sóc tốt.