Ngày Rằm nên thắp mấy nén hương? Vì sao nhất định phải kiêng câu cá trong ngày này?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đặc biệt lưu ý, phải kiêng câu cá ngày Rằm.