TPHCM chính thức rút ngắn thời gian tối thiểu 6 tuần giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca

UBND TPHCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Y tế về việc rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca còn 6 tuần, thay vì từ 8 tuần sau khi tiêm mũi 1 như vẫn áp dụng trong thời gian vừa qua.