Việt Nam tiếp nhận 400.000 liều vắc-xin AstraZeneca do Nhật Bản tặng

Cùng với 400.000 liều vắc-xin lần này, tổng số vắc-xin Covid-19 mà Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam được nâng lên khoảng 3,58 triệu liều.