Khẩn: 2 địa phương cho học sinh nghỉ học vì Covid-19

Các địa phương này đều ghi nhận có trường hợp F0 là các học sinh nên khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học.